وارد شوید

لیست آیکون ها

با وارد کردن کلاس هر آیکون برای یک تگ، شکل مورد نظر نمایش داده می شود
 • icon-line-eye
 • icon-line-paper-clip
 • icon-line-mail
 • icon-line-toggle
 • icon-line-layout
 • icon-line-link
 • icon-line-bell
 • icon-line-lock
 • icon-line-unlock
 • icon-line-ribbon
 • icon-line-image
 • icon-line-signal
 • icon-line-target
 • icon-line-clipboard
 • icon-line-clock
 • icon-line-watch
 • icon-line-air-play
 • icon-line-camera
 • icon-line-video
 • icon-line-disc
 • icon-line-printer
 • icon-line-monitor
 • icon-line-server
 • icon-line-cog
 • icon-line-heart
 • icon-line-paragraph
 • icon-line-align-justify
 • icon-line-align-left
 • icon-line-align-center
 • icon-line-align-right
 • icon-line-book
 • icon-line-layers
 • icon-line-stack
 • icon-line-stack-2
 • icon-line-paper
 • icon-line-paper-stack
 • icon-line2-magnifier-remove
 • icon-line2-paper-clip
 • icon-line2-paper-plane
 • icon-line2-plus
 • icon-line2-pointer
 • icon-line2-power
 • icon-line2-refresh
 • icon-line2-reload
 • icon-line2-settings
 • icon-line2-star
 • icon-line2-symbol-female
 • icon-line2-symbol-male
 • icon-line2-target
 • icon-line2-volume-1
 • icon-line2-volume-2
 • icon-line2-volume-off
 • icon-line2-users
 • icon-line2-globe-alt
 • icon-line2-globe
 • icon-line2-frame
 • icon-line2-folder-alt
 • icon-line2-film
 • icon-line2-feed
 • icon-line2-earphones-alt
 • icon-line2-earphones
 • icon-line2-drop
 • icon-line2-drawer
 • icon-line2-docs
 • icon-line2-directions
 • icon-line2-direction
 • icon-line2-diamond
 • icon-line2-cup
 • icon-line2-compass
 • icon-line2-call-out
 • icon-line2-call-in
 • icon-line2-call-end
 • icon-line2-calculator
 • icon-line2-handbag
 • icon-line2-briefcase
 • icon-line2-book-open
 • icon-line2-basket-loaded
 • icon-line2-basket
 • icon-line2-bag
 • icon-line2-action-undo
 • icon-line2-action-redo
 • icon-line2-wrench
 • icon-line2-umbrella
 • icon-line2-trash
 • icon-line2-tag
 • icon-line2-support
 • icon-line2-size-fullscreen
 • icon-line2-size-actual
 • icon-line2-shuffle
 • icon-line2-share-alt
 • icon-line2-share
 • icon-line2-rocket
 • icon-line2-question
 • icon-line2-pie-chart
 • icon-line2-pencil
 • icon-line2-note
 • icon-line2-music-tone-alt
 • icon-line2-music-tone
 • icon-line2-microphone
 • icon-line2-loop
 • icon-line2-logout
 • icon-line2-login
 • icon-line2-list
 • icon-line2-like
 • icon-line2-home
 • icon-line2-grid
 • icon-line2-graph
 • icon-line2-equalizer
 • icon-line2-dislike
 • icon-line2-cursor
 • icon-line2-control-start
 • icon-line2-control-rewind
 • icon-line2-control-play
 • icon-line2-control-pause
 • icon-line2-control-forward
 • icon-line2-control-end
 • icon-line2-calendar
 • icon-line2-bulb
 • icon-line2-bar-chart
 • icon-line2-arrow-up
 • icon-line2-arrow-right
 • icon-line2-arrow-left
 • icon-line2-arrow-down
 • icon-line2-ban
 • icon-line2-bubble
 • icon-line2-camcorder
 • icon-line2-camera
 • icon-line2-check
 • icon-line2-clock
 • icon-line2-close
 • icon-line2-cloud-download
 • icon-line2-cloud-upload
 • icon-line2-doc
 • icon-line2-envelope
 • icon-line2-eye
 • icon-line2-flag
 • icon-line2-folder
 • icon-line2-heart
 • icon-line2-info
 • icon-line2-key
 • icon-line2-link
 • icon-line2-lock
 • icon-line2-lock-open
 • icon-line2-magnifier
 • icon-line2-magnifier-add
 • icon-line2-bubbles
 • icon-line-search
 • icon-line-zoom-in
 • icon-line-zoom-out
 • icon-line-reply
 • icon-line-circle-plus
 • icon-line-circle-minus
 • icon-line-circle-check
 • icon-line-circle-cross
 • icon-line-square-plus
 • icon-line-square-minus
 • icon-line-square-check
 • icon-line-square-cross
 • icon-line-microphone
 • icon-line-record
 • icon-line-skip-back
 • icon-line-rewind
 • icon-line-play
 • icon-line-pause
 • icon-line-stop
 • icon-line-fast-forward
 • icon-line-skip-forward
 • icon-line-shuffle
 • icon-line-repeat
 • icon-line-folder
 • icon-line-umbrella
 • icon-line-moon
 • icon-line-thermometer
 • icon-line-drop
 • icon-line-sun
 • icon-line-cloud
 • icon-line-cloud-upload
 • icon-line-cloud-download
 • icon-line-upload
 • icon-line-download
 • icon-line-location
 • icon-line-location-2
 • icon-line-map
 • icon-line-battery
 • icon-line-head
 • icon-line-briefcase
 • icon-line-speech-bubble
 • icon-line-anchor
 • icon-line-globe
 • icon-line-box
 • icon-line-reload
 • icon-line-share
 • icon-line-marquee
 • icon-line-marquee-plus
 • icon-line-marquee-minus
 • icon-line-tag
 • icon-line-power
 • icon-line-command
 • icon-line-alt
 • icon-line-esc
 • icon-line2-anchor
 • icon-line2-wallet
 • icon-line2-vector
 • icon-line2-speech
 • icon-line2-puzzle
 • icon-line2-printer
 • icon-line2-present
 • icon-line2-playlist
 • icon-line2-pin
 • icon-line2-picture
 • icon-line2-map
 • icon-line2-layers
 • icon-line2-social-dropbox
 • icon-line2-social-dribbble
 • icon-line2-shield
 • icon-line2-screen-tablet
 • icon-line2-magic-wand
 • icon-line-bar-graph-2
 • icon-line2-hourglass
 • icon-line-bar-graph
 • icon-line-pie-graph
 • icon-line-star
 • icon-line-arrow-left
 • icon-line-arrow-right
 • icon-line-arrow-up
 • icon-line-arrow-down
 • icon-line-volume
 • icon-line-mute
 • icon-line-content-right
 • icon-line-content-left
 • icon-line-grid
 • icon-line-grid-2
 • icon-line-columns
 • icon-line-loader
 • icon-line-bag
 • icon-line-ban
 • icon-line-flag
 • icon-line-trash
 • icon-line-expand
 • icon-line-contract
 • icon-line-maximize
 • icon-line-minimize
 • icon-line-plus
 • icon-line-minus
 • icon-line-check
 • icon-line-cross
 • icon-line-move
 • icon-line-delete
 • icon-line-menu
 • icon-line-archive
 • icon-line-inbox
 • icon-line-outbox
 • icon-line-file
 • icon-line-file-add
 • icon-line-file-subtract
 • icon-line-help
 • icon-line-open
 • icon-line-ellipsis
 • icon-line2-user-female
 • icon-line2-user-follow
 • icon-line2-user-following
 • icon-line2-user-unfollow
 • icon-line2-trophy
 • icon-line2-screen-smartphone
 • icon-line2-screen-desktop
 • icon-line2-plane
 • icon-line2-notebook
 • icon-line2-moustache
 • icon-line2-mouse
 • icon-line2-magnet
 • icon-line2-energy
 • icon-line2-emoticon-smile
 • icon-line2-disc
 • icon-line2-cursor-move
 • icon-line2-crop
 • icon-line2-credit-card
 • icon-line2-chemistry
 • icon-line2-user
 • icon-line2-speedometer
 • icon-line2-social-youtube
 • icon-line2-social-twitter
 • icon-line2-social-tumblr
 • icon-line2-social-facebook
 • icon-line2-graduation
 • icon-line2-ghost
 • icon-line2-game-controller
 • icon-line2-fire
 • icon-line2-eyeglasses
 • icon-line2-envelope-open
 • icon-line2-envelope-letter
 • icon-line2-bell
 • icon-line2-badge
X

خطای راست

کپی از مطالب سایت غیرمجاز میباشد