وارد شوید

جمعه, 28 ارديبهشت 1403

فونت پارسا از دسته فونت‌های دست نویس محسوب می شود. این فونت حاصل ۴سال بررسی، کار و رفع اشکال است. رسم الخط این فونت نزدیک به نستعلیق است و به شیوه این قلم‌‌‌ تمامی حروف برای ی ، ه ، م ، ح ، ج، چ ، خ ، ر ، ز،ژ جداگانه طراحی شده است.
شخصیت اصلی فونت پارسا متاثر از نوع قلمی است که با آن نوشته شده. این قلم مانند قلم‌های خوشنویسی دارای برش‌های تیز نیست و تنوع ضخامت کمی دارد. همچنین به نسبت قلم‌های تحریری (خودکاری) بولد‌تر است.
دیگر تفاوت فونت پارسا با فونت‌های تحریری، نزول کمتر در حروف زیر خط کرسی است. که باعث می‌شود ترکیبات پراکندگی کمتری داشته باشد.
پیش از این نسخه‌های اولیه‌ای از این فونت منتشر شده است که دارای مشکلاتی است و اعراب گذاری صحیح ندارد. این مشکلات در این نسخه از فونت پارسا رفع شده است.

X

خطای راست

کپی از مطالب سایت غیرمجاز میباشد